ԱՍՀՆ-ն շարունակում է Երևանում ու մարզերում ցերեկային խնամքի ծառայություններ տրամադրել տարեց և hաշմանդամություն ունեցող անձանց․ Ինչպես դիմել

ԱՍՀՆ-ն շարունակում է Երևանում ու մարզերում ցերեկային խնամքի ծառայություններ տրամադրել տարեց և hաշմանդամություն ունեցող անձանց․ Ինչպես դիմել

ԱՍՀՆ-ն շարունակում է Երևանում ու մարզերում ցերեկային խնամքի ծառայություններ տրամադրել տարեց և hաշմանդամություն ունեցող անձանց․ Ինչպես դիմել

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը շարունակում է Երևանում ու մարզերում ցերեկային խնամքի ծառայություններ տրամադրել տարեց և/կամ hաշմանդամություն ունեցող անձանց։Անհրաժեշտ ծառայությունների տրամադրման նպատակով 2022 թվականին հատկացվել է ավելի քան 155 մլն դրամ։

ԱՍՀՆ-ն շարունակում է Երևանում ու մարզերում ցերեկային խնամքի ծառայություններ տրամադրել տարեց և hաշմանդամություն ունեցող անձանց․ Ինչպես դիմել

Այս պահի դրությամբ՝ ցերեկային խնամքի ծառայություններ է ստանում շուրջ 1335 շահառու. 714՝ տարեց, 621՝ հաշմանդամություն ունեցող անձ։
Մատուցվող ծառայությունները ներառում են՝

ԱՍՀՆ-ն շարունակում է Երևանում ու մարզերում ցերեկային խնամքի ծառայություններ տրամադրել տարեց և hաշմանդամություն ունեցող անձանց․ Ինչպես դիմել

ցերեկային կենտրոնի շահառուների անհատական սոցիալական կարիքների գնահատում, գնահատված կարիքներին համապատասխան անհատական սոցիալական ծրագրի կազմում, ազատ ժամանցի և զբաղվածության կազմակերպում՝ ըստ շահառուի նախասիրության, օրական մեկանգամյա սննդի տրամադրում` (շաբաթական 5 օր), մշակութային միջոցառումների, հանդիպումների և էքսկուրսիաների, տարբեր խմբակների կազմակերպում, օրենսդրությամբ նախատեսված այլ ծառայությունների տրամադրում: Ավելին՝ https://bit.ly/3Te2xXg

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends