Եթե աշխատանքի ընթացքում չեք օգտագործել ամենամյա արձակուրդը և ազատվում եք աշխատանքից, ապա. կարևոր է իմանալ

Եթե աշխատանքի ընթացքում չեք օգտագործել ամենամյա արձակուրդը և ազատվում եք աշխատանքից, ապա. կարևոր է իմանալ

Եթե աշխատանքի ընթացքում չեք օգտագործել ամենամյա արձակուրդը և ազատվում եք աշխատանքից, ապա. կարևոր է իմանալ

Եթե աշխատանքի ընթացքում չեք օգտագործել ամենամյա արձակուրդը և ազատվում եք աշխատանքից, ապա ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 168-րդ հոդվածը սահմանում է, որ աշխատանքից ազատվելիս (բացառությամբ սույն օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի (աշխատանքային պայմանագրի լուծումը գործատուի նախաձեռնությամբ) 1-ին մասի 5-րդ և 6-րդ կետերով և 109-րդ հոդվածի (աշխատանքային պայմանագրի լուծման հիմքերը) 1-ին մասի 6-րդ, 7-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ կետերով նախատեսված դեպքերի) չօգտագործված ամենամյա արձակուրդը այդ իրավունքը ձեռք բերած աշխատողի ցանկությամբ տրամադրվում է ազատման տարին, ամիսը, ամսաթիվը տեղափոխելու միջոցով: Այդ դեպքում աշխատանքից ազատման օր է համարվում ամենամյա արձակուրդի ժամկետի ավարտին հաջորդող օրը:

Եթե աշխատանքի ընթացքում չեք օգտագործել ամենամյա արձակուրդը և ազատվում եք աշխատանքից, ապա. կարևոր է իմանալ

Նշենք նաև, որ նույն օրենսգրքի 170-րդ հոդվածի համաձայն, սահմանվում է չօգտագործված ամենամյա արձակուրդի համար դրամական հատուցման կարգը:
1. Ամենամյա արձակուրդի փոխարինումը դրամական հատուցմամբ չի թույլատրվում: Եթե աշխատանքային պայմանագրի լուծման հետևանքով ամենամյա արձակուրդի իրավունք ձեռք բերած աշխատողին չի կարող տրամադրվել ամենամյա արձակուրդ, կամ աշխատողը չի ցանկանում դրա տրամադրումը, ապա նրան վճարվում է դրամական հատուցում:

Եթե աշխատանքի ընթացքում չեք օգտագործել ամենամյա արձակուրդը և ազատվում եք աշխատանքից, ապա. կարևոր է իմանալ

1.1. Սույն օրենսգրքի 100-րդ կամ 101-րդ հոդվածով սահմանված ժամկետներով կնքված, ինչպես նաև մինչև վեց ամիս աշխատած աշխատողների հետ աշխատանքային պայմանագիրը լուծվելու դեպքում գործատուն չօգտագործված ամենամյա արձակուրդի համար աշխատողին վճարում է դրամական հատուցում` սույն հոդվածի 2-րդ մասին համապատասխան:

Եթե աշխատանքի ընթացքում չեք օգտագործել ամենամյա արձակուրդը և ազատվում եք աշխատանքից, ապա. կարևոր է իմանալ

2. Ամենամյա արձակուրդը չօգտագործելու համար դրամական հատուցումը վճարվում է աշխատանքային պայմանագիրը լուծելիս: Հատուցման չափը որոշվում է տվյալ ժամանակահատվածի համար տրամադրման ենթակա ամենամյա արձակուրդի չօգտագործված օրերի քանակով: Հատուցումը վճարվում է չօգտագործված բոլոր արձակուրդների համար:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Կիսվեք այս նյութով և տեղեկացրեք Ձեր ընկերներին սոց ցանցերի միջոցով