Նոր պարզաբանումներ 50 000 դրամի չափով միանվագ դրամական աջակցության ծրագրի մասին

Նոր պարզաբանումներ 50 000 դրամի չափով միանվագ դրամական աջակցության ծրագրի մասին

Նոր պարզաբանումներ 50 000 դրամի չափով միանվագ դրամական աջակցության ծրագրի մասին

Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել.«Հարգելի՛ հայրենակիցներ, Պարզաբանման կարգով մանրամասնում ենք 50 000 դրամի չափով միանվագ դրամական աջակցության նախատեսվող ծրագրում շահառու հանդիսացող և պարգևավճար ստացող անձանց շրջանակը:
Պարգևավճար ստանալու իրավունք ունեն զինվորական կենսաթոշակ ստանալու իրավունք ունեցող հետևյալ կատեգորիաների անձինք`

Նոր պարզաբանումներ 50 000 դրամի չափով միանվագ դրամական աջակցության ծրագրի մասին

Հայրենական մեծ պ ատերազմում կամ այլ պետություններում ԽՍՀՄ զինված ուժերի կազմում մարտական գործողություններին մասնակցելու հետևանքով կամ ԽՍՀՄ զինված ուժերի կազմում ծառայողական պարտականությունները կատարելիս՝ հաշմանդամ դարձած անձինք. ԽՍՀՄ զինված ուժերի կազմում զինվորական ծառայության ընթացքում հաշմանդամ դարձած անձինք

Նոր պարզաբանումներ 50 000 դրամի չափով միանվագ դրամական աջակցության ծրագրի մասին

Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ կամ համապատասխան պետական մարմիններում ծառայողական պարտականությունները կատարելիս՝ հաշմանդամ դարձած անձինք՝ ա. 1-ին խմբի հաշմանդամը, բ. 2-րդ խմբի հաշմանդամը, գ. 3-րդ խմբի հաշմանդամը

Նոր պարզաբանումներ 50 000 դրամի չափով միանվագ դրամական աջակցության ծրագրի մասին

համապատասխան պետական մարմիններում զինվորական ծառայության ընթացքում հաշմանդամ դարձած անձինք
ա. 1-ին խմբի հաշմանդամը, բ. 2-րդ խմբի հաշմանդամը, գ. 3-րդ խմբի հաշմանդամը: Հայրենական մեծ պ ատերազմի մասնակիցները կամ այլ պետություններում ԽՍՀՄ զինված ուժերի կազմում մ արտական գործողությունների մասնակիցները
Արցախի Հանրապետության պաշտպանության մ արտական գործողությունների մասնակիցները

Նոր պարզաբանումներ 50 000 դրամի չափով միանվագ դրամական աջակցության ծրագրի մասին

Արցախի հերոսները՝ Մարտական խաչ շքանշանով պարգևատրված անձինք. Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ կամ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս՝ զ ոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամները
ա. յուրաքանչյուր երեխա, բ. յուրաքանչյուր այլ անդամ

Նոր պարզաբանումներ 50 000 դրամի չափով միանվագ դրամական աջակցության ծրագրի մասին

Պարգևավճար ստանալու իրավունք ունեն աշխատանքային կամ սոցիալական կենսաթոշակ ստանալու իրավունք ունեցող` ԽՍՀՄ զինված ուժերի կազմում ծառայողական պարտականությունները կատարելիս հաշմանդամ դարձած անձինք, Հայրենական մեծ պ ատերազմի կամ այլ պետություններում ԽՍՀՄ զինված ուժերի կազմում մարտական գործողությունների մասնակիցները, պ ատերազմի տարիներին Լենինգրադի բլոկադայի մասնակիցները, ֆաշիստական համակենտրոնացման ճամբարների նախկին անչափահաս գ երիները

Նոր պարզաբանումներ 50 000 դրամի չափով միանվագ դրամական աջակցության ծրագրի մասին

Պարգևավճար ստանալու իրավունք ունեն տարիքային աշխատանքային կենսաթոշակ կամ հաշմանդամության աշխատանքային կենսաթոշակ, կամ ծերության սոցիալական կենսաթոշակ, կամ հաշմանդամության սոցիալական կենսաթոշակ ստացող և կերակրողին կորցնելու դեպքում զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող, սակայն զինվորական կենսաթոշակ չստացող՝ մ ահացած զինծառայողի ընտանիքի անդամները՝ 1) յուրաքանչյուր երեխան, 2) յուրաքանչյուր այլ անդամ

Նոր պարզաբանումներ 50 000 դրամի չափով միանվագ դրամական աջակցության ծրագրի մասին

Պարգևավճար ստանալու իրավունք ունեն տարիքային աշխատանքային կենսաթոշակ կամ հաշմանդամության աշխատանքային կենսաթոշակ, կամ ծերության սոցիալական կենսաթոշակ, կամ հաշմանդամության սոցիալական կենսաթոշակ ստացող՝ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ կամ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զ ոհված, Հայրենական մեծ պ ատերազմում կամ այլ պետություններում մ արտական գործողություններին մասնակցելու հետևանքով կամ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զ ոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամները (անկախ կերակրողին կորցնելու դեպքում զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունենալու հանգամանքից՝ 1) յուրաքանչյուր երեխա, 2) յուրաքանչյուր այլ անդամ

Նոր պարզաբանումներ 50 000 դրամի չափով միանվագ դրամական աջակցության ծրագրի մասին

Պարգևավճար ստանալու իրավունք ունեն պետական կենսաթոշակ ստանալու իրավունք չունեցող (կենսաթոշակ չստացող)՝ ԽՍՀՄ զինված ուժերի կազմում այլ պետություններում մարտական գործողությունների մասնակիցները: Պարգևավճար ստանալու իրավունք ունեն (անկախ ընտանիքում կենսաթոշակառու լինելու հանգամանքից) զ ոհված զինծառայողների ընտանիքները՝

Նոր պարզաբանումներ 50 000 դրամի չափով միանվագ դրամական աջակցության ծրագրի մասին

1) Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ կամ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված զինծառայողի ընտանիքը (ծնողները, անչափահաս տարիքում առնվազն 10 տարի խնամած (դատական կարգով խնամած անձ ճանաչված) անձը, ամուսինը, 18 տարին չլրացած երեխան (ուսումնական հաստատությունում առկա (ցերեկային) ուսուցմամբ սովորելու դեպքում՝ մինչև ուսումնական հաստատությունն ավարտելը, բայց մինչև նրա 23 տարին լրանալը), 18 տարեկան և դրանից բարձր տարիքի հաշմանդամ զավակը, եթե նա հաշմանդամ է ճանաչվել մինչև իր 18 տարին լրանալը և ունի աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու կարողության 3-րդ աստիճանի սահմանափակում), որին ավելացվում է զոհված զինծառայողի՝ կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակ ստացող յուրաքանչյուր երեխայի (առկա (ցերեկային) ուսուցմամբ սովորող՝ 23 տարին չլրացած զավակի).

Նոր պարզաբանումներ 50 000 դրամի չափով միանվագ դրամական աջակցության ծրագրի մասին

2) Հայրենական մեծ պ ատերազմում կամ այլ պետություններում մ արտական գործողություններին մասնակցելու հետևանքով կամ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս՝ զ ոհված զինծառայողի ընտանիքը (ծնողները, ամուսինը, 18 տարին չլրացած երեխան (ուսումնական հաստատությունում առկա (ցերեկային) ուսուցմամբ սովորելու դեպքում՝ մինչև ուսումնական հաստատությունն ավարտելը, բայց մինչև նրա 23 տարին լրանալը), 18 տարեկան և դրանից բարձր տարիքի հաշմանդամ զավակը, եթե նա հաշմանդամ է ճանաչվել մինչև իր 18 տարին լրանալը և ունի աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու կարողության 3-րդ աստիճանի սահմանափակում)»:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Կիսվեք այս նյութով և տեղեկացրեք Ձեր ընկերներին սոց ցանցերի միջոցով