Տեղեկացեք, թե որ կետերն են արգելվում նշել աշխատանքի ընդունման հայտարարության մեջ

Տեղեկացեք, թե որ կետերն են արգելվում նշել աշխատանքի ընդունման հայտարարության մեջ

Տեղեկացեք, թե որ կետերն են արգելվում նշել աշխատանքի ընդունման հայտարարության մեջ

Գործատուներն իրավունք չունեն աշխատանքի ընդունման հայտարարություններում աշխատողի համար նշի այնպիսի կետեր, ինչպիսիք են օրինակ տարիքը, բարետես լինելը և այլն։ Սա կարգավորվում է Աշխատանքային օրենսգրքի 3․1 հոդվածով (խտրականության արգելումը)։

Տեղեկացեք, թե որ կետերն են արգելվում նշել աշխատանքի ընդունման հայտարարության մեջ

Իրավաբան.net-ը հայտնում է, որ օրենքի համաձայն խտրականություն է համարվում սեռի, ռասայի, մաշկի գույնի, էթնիկ կամ սոցիալական ծագման, գենետիկական հատկանիշների, լեզվի, կրոնի, աշխարհայացքի, քաղաքական կամ այլ հայացքների, ազգային փոքրամասնության պատկանելության, գույքային վիճակի, ծնունդի, հաշմանդամության, տարիքի կամ անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքների պատճառով ցանկացած ուղղակի կամ անուղղակի տարբերակում, բացառում կամ սահմանափակում, որի նպատակը կամ արդյունքը հանդիսանում է կոլեկտիվ և (կամ) անհատական

Տեղեկացեք, թե որ կետերն են արգելվում նշել աշխատանքի ընդունման հայտարարության մեջ

աշխատանքային հարաբերությունների ծագման և (կամ) փոփոխման և (կամ) դադարման դեպքերում նվազ բարենպաստ վերաբերմունքի դրսևորումը կամ մյուսների հետ հավասար հիմունքներով աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված ցանկացած իրավունքի ճանաչման և (կամ) իրականացման արգելքը կամ ժխտումը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդպիսի տարբերակումը, բացառումը կամ սահմանափակումն օբյեկտիվորեն արդարացված են հետապնդվող իրավաչափ նպատակով, և այդ նպատակին հասնելու համար կիրառվող միջոցները համաչափ են ու անհրաժեշտ:

Տեղեկացեք, թե որ կետերն են արգելվում նշել աշխատանքի ընդունման հայտարարության մեջ

Աշխատանքի ընդունման հայտարարություններում (մրցույթներում) և աշխատանքային հարաբերությունների իրացման ընթացքում արգելվում է, գործնական հատկանիշներից և մասնագիտական պատրաստվածությունից ու որակավորումից բացի, խտրականության հիմք հանդիսացող որևէ այլ պայման սահմանելը, բացառությամբ, եթե դա բխում է աշխատանքին ներհատուկ պահանջներից։

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Կիսվեք այս նյութով և տեղեկացրեք Ձեր ընկերներին սոց ցանցերի միջոցով